Việt Nam

Việt Nam
Phi công đưa máy bay hạng nặng lên đỉnh